Logowanie do systemu

Wyszukiwarka

slogan

Jakość

Polityka jakości


Polityka jakości przyjęta przez Kierownictwo STARPOL jest kluczowym wyzwaniem dla całej załogi i wyraża się w poniższych zasadach:

  • Celem nadrzędnym strategii przyjętej przez Kierownictwo STARPOL jest produkcja i sprzedaż wyrobów konkurencyjnych na rynku, pozbawionych wad, dostarczanych terminowo w uzgodnione miejsca oraz właściwie promowanych;
  • Jakość produkowanych przez firmę wyrobów ma ewoluować w kierunku przewyższenia poziomu jakości wyrobów konkurencji;
  • Ciągłe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu oraz tworzenie warunków motywujących do współpracy i doskonalenia jakości własnej pracy powinno znaleźć swój wyraz w zwiększeniu świadomości jakościowej;
  • Zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy oraz niezbędnych środków technicznych i ekonomicznych, nakierowanych na stałe podnoszenie wydajności procesów i jakości produkowanych przez firmę wyrobów;
  • Ukierunkowanie podejmowanych działań na oczekiwania Klienta i jego zadowolenie ze wzajemnej współpracy. Wymagania i uwagi (informacja zwrotna) muszą być spełnione w postaci zobowiązań i zgodności wyrobów z przyjętymi warunkami;
  • Każdy pracownik firmy musi znać swoje zadania w obowiązującym systemie zarządzania jakością, a także oczekiwania Klientów realizowanego przez siebie procesu oraz swoje zobowiązania wobec nich. Postępowanie wobec wszystkich Klientów zewnętrznych i wewnętrznych powinno być takie samo;
  • Zapewnienie jakości wszystkich procesów realizowanych w firmie oraz ciągłe doskonalenie stanowią o wartości firmy. Procesowi ciągłego doskonalenia mają podlegać wszyscy pracownicy, wszystkie procesy i wyroby, ponieważ tylko wtedy firma istnieje, gdy ciągle się rozwija i doskonali.
  • Każdy pracownik STARPOL ponosi odpowiedzialność za jakość swojej pracy.

Polityka jakości jest przekazywana na wszystkie szczeble organizacyjne w wyniku szkoleń, cyklicznych spotkań z załogą oraz jej wizualizację.Zarząd Firmy STARPOL zapewni odpowiednie środki do realizacji założonych celów oraz zobowiązuje wszystkich pracowników do stosowana niniejszej Polityki Jakości.

 

Prezes Firmy
Edward Płusa

 

 

Zaufali nam

Logotyp 1
Logotyp 2
Logotyp 3
Logotyp 4
Logotyp 5
Logotyp 6
Logotyp 7
Logotyp 8
Logotyp 9
Logoytp 10
Logotyp 11
Logotyp 12
Logotyp 13

Zaufali nam