Login to the system

Search

slogan

miniatura

STARPOL w Świętokrzyskim Klastrze Edukacji Zawodowej

21 września 2015 r. Rada Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej przyjęła w poczet Klastra siedmiu nowych członków, wśród nich naszą firmę.

ŚKEZ liczy czterdziestu siedmiu partnerów. Spotkanie na którym przyjęto nowych członków było częścią konferencji podsumowującej "Rok Szkoły Zawodowców", zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. STARPOL na spotkaniu reprezentowała Magdalena Dziwosz. O włączeniu w poczet członków zadecydowała chęć głębszego zaangażowania firmy w kształcenie przyszłych kadr oraz ściślejszej współpracy z partenrami ŚKEZ.

Świętokrzyski Klaster Edukacji Zawodowej rozpoczął działanie 27 kwietnia 2015 r. Głównym celem inicjatywy jest współpraca w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim oraz ściślejsze powiązanie kształcenia zawodowego z potrzebami przedsiębiorców.Patronatu inicjatywie udzielili Minister Gospodarki i Minister Edukacji Narodowej. Wśród członków znajdują się instytucje szkolnictwa wyższego, szkolnictwa zawodowego, przedsiębiorstwa, instytucje wsparcia biznesu i przedstawiciele władz województwa. Siedzibą ŚKEZ jest biuro Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" S.A.

21 września poza Starpolem do ŚKEZ dołączyli: Multiedukator sp. z o.o. w Kielcach, Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Starachowicach, Gmina Staszów, Consenso Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu.

They trust us

Logotyp 1
Logotyp 2
Logotyp 3
Logotyp 4
Logotyp 5
Logotyp 6
Logotyp 7
Logotyp 8
Logotyp 9
Logoytp 10
Logotyp 11
Logotyp 12
Logotyp 13

They trust us